De kracht van de methode

PersonalMapping: gedragsstijlen visueel in kaart gebracht

PersonalMapping is een gedragsanalyse ontwikkeld door MapsTell, gebaseerd op de DISC-gedragsstijlen. Het verschil met andere gedrags- drijfveren analysen, kleurentesten e.d. is de visuele kaart!

MapsTell gelooft in de kracht van visuele en daardoor makkelijk deelbare informatie. Om deze reden heeft MapsTell op basis van de DISC methode de Wereld van Verschil gecreëerd. 

Zestien landkaarten met persoonlijke routebeschrijving

Deze wereld bestaat uit de zestien landkaarten oftewel PersonalMaps die alle zestien een andere gedragsstijl tonen. Alle gedrags- en communicatie kenmerken, inclusief kwaliteiten en valkuilen en hoe anderen deze gedragsstijl kunnen ervaren, zijn visueel weergegeven op een A3 formaat kaart. Door het gebruik van dit visuele middel krijgen deelnemers tijdens een training op een toegankelijke en bijzondere manier inzicht in zowel hun eigen als elkaars gedrag. De namen van steden, rivieren, zeeën en bergen op deze landkaart gaan allemaal over jou. Leuk, inzichtgevend, visueel aantrekkelijk en zeer toepasbaar!

De Routebeschrijving biedt een unieke verdere verdieping op de PersonalMap. In dit rapport wordt  ingegaan op de verschillen tussen Actief gedrag (de rol) en Instinctief gedrag en in welke mate de gedragsstijlen zichtbaar zijn in het gedrag. Naast een persoonlijke toelichting staan hierin ook handige omgangs- en communicatietips. 

Locatie: Music Meeting Lounge

Op de mat van De wereld van Verschil

De Wereld van Verschil is een grote kaart waarin alle landschappen en de 4 hoofdstijlen c.q. rijken weergegeven worden van het DISC-model. Deze grote Wereldkaart is afgebeeld op een grote vloermat waar groepen / teams op kunnen staan en kunnen “rondreizen” door het landschap van gedrag en het gesprek aangaan over hun ervaringen en waarnemingen.

Hierin zit de kracht van de trainingen. Wij bieden oefeningen en werkvormen aan waarbij gedrag ook direct zichtbaar wordt. Het gedrag en wat het gedrag met mensen doet wordt letterlijk zichtbaar op de mat. Mensen gaan in gesprek met elkaar over het gedrag wat zij zien en de impact daarvan op hun op de mat. Dit gebeurt omdat de vloermat direct woorden geeft aan het kunnen benoemen van wat ze zien en voelen bij bepaald gedrag. Zo ontstaat de dialoog, herkenning en begrip.

‘De kaart is echt bijzonder herkenbaar. ik blijf er naar kijken. Zo waardevol om de kaarten van mijn collega’s ook te ontdekken’

Share This