Projecten

5 Sterren Hotel in de grachtengordel in Amsterdam, behorend tot de exclusieve top hotels van de wereld.

Wat | Training leadership team Managers, teamtrainingen met ProfessionalMapping als onderdeel

Doel | alle 44 teamleiders van het hotel inzicht geven in hun eigen en elkaars leiderschaps- en gedragsstijlen zodat zij hun persoonlijk leiderschap verder kunnen ontwikkelen en handvatten krijgen om medewerkers beter aan te sturen en effectiever te worden in de samenwerking met elkaar. 

Opzet | Kick-off sessie met het hele team van 44 leiders. Vervolgens in kleinere groepen van 7 tot 15 teamleiders verdiepende sessies gehouden.

Reacties

‘Geleerd hoe ik moet handelen om resultaatgerichtere gesprekken te voeren met medewerkers’

‘Inzicht in wat collega’s lastig vinden en kan frustreren en hoe ik hun kan helpen’.

‘Super om via onze eigen praktijkcases inzicht te krijgen hoe verschillend we allemaal zijn en wat we kunnen doen om ons gezamenlijke doel te bereiken’. 

Een zorginstelling met 80 locaties voor mensen met een beperking.

Wat | Een teamontwikkeltraject voor het team van Zorgbemiddelaars bestaande uit 5 teamcoaching sessies met inzet van ProfessionalMapping en TeamMapping.

Doel | Vergroten van de effectiviteit van het team door de ontwikkeling op gang te brengen van het team en de teamleden afzonderlijk.

Resultaat | In een periode van een half jaar, heeft het team inzicht gekregen in de kwaliteiten van het team en hoe deze optimaal tot zijn recht te laten komen. Zo is het team tot een betere werkverdeling gekomen, heeft geleerd efficiënter te werken en effectiever om te gaan met de talenten in het team. De impact en invloed van het team als geheel en van de teamleden als individuen is binnen de organisatie en naar betrokken externe partijen zichtbaar en merkbaar vergroot. 

Reacties 

‘Fijne, waardevolle, verrijkende sessies voor ons team!’ ‘Masja creëerde een veilige basis waarin wij onze mening konden geven, er ruimte was voor feedback en inzichtelijk werd wat ieder zijn kwaliteiten zijn. Zij heeft ons begeleid hoe wij deze kwaliteiten in de praktijk kunnen inzetten. Masja sloot tijdens de sessies aan bij onze vragen en wensen en was hierin flexibel. Zij zorgde ervoor dat iedereen tot zijn recht kwam, hield structuur en haalde de kern uit discussies. Zij kon goed boven ons team hangen en heeft ons in onze kracht gezet.’

Vervolg | Een jaar later faciliteerden wij een teamdag bestaande uit teamcoachingsessie gericht op reflecteren op en evalueren van de processen en patronen in het team; hoe staan we er nu voor? 

Doel | Teamdoelen, teamtaken en samenwerkingsafspraken weer samen afstemmen en helder krijgen en nieuwe teamlid hierin meenemen, vertaalslag maken naar acties en afspraken voor het team jaarplan. 

Calder Werkt! een organisatie voor begeleiding op het gebied van mobiliteit en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Wat | Verzorgen van training PersonalMapping aan de 40 adviseurs en ondersteuners die de organisatie rijk is tijdens themamiddag op  teamdag.

 Doel | elkaar op een informele manier beter leren kennen, meer bewustwording van en begrip voor de verschillen onderling. 

Resultaat | inzicht en begrip voor verschillen in communicatie- en gedragsstijlen. Inzicht in wat de invloed daarvan is op de onderlinge samenwerking en in de manier van uitvoering van werk en omgang met klanten en hoe waardevol deze verschillen zijn.  

Reacties

‘Wat een creatieve toegankelijke manier om elkaar beter te leren kennen’.

‘Ik heb inzicht gekregen in mensen uit het team waarom ze doen zoals ze doen, verassend!’

‘Ik heb geleerd dat iedereen alle “kleuren” in zich heeft.’

‘Top die dynamiek op de vloermat, leuke aanknopingspunten voor een gesprek en contact met een collega’.

‘Leuke methode om met de hele organisatie te doen’.

‘Ik zou met mijn team graag de verdieping in willen en aan de slag hiermee!’. 

Een groot Nederlands Feel Good Cosmetica bedrijf

Wat | Training PersonalMapping aan het hele team Innovations & Sustainability & Business Development bestaande uit 20 teamleden tijdens een kick-off event voor ontwikkeltraject van een jaar. 

 

DoelInzicht in en begrip krijgen voor je eigen voorkeursgedrag maar ook die van onze collega’s. Handvatten krijgen hoe je het beste met elkaar om kunt gaan. “Elkaar snappen maar ook je eigen gedrag begrijpen”.

Resultaat | Dit team was voor het eerst volledig en kijkt terug op een leerzame kick-off. Ze hebben meer inzicht gekregen in elkaar en in manieren van samenwerken. Ze hebben een kapstok en handvatten gekregen om gedrag bespreekbaar te maken. Door met elkaar praktijksituaties uit te werken is er meer begrip onderling ontstaan.

Reacties

‘We hebben in korte tijd veel geleerd en ook plezier gehad!’ 

‘Ik heb geleerd dat als ik sommige teamleden op een andere manier benader dan dat ik normaal doe, dat ik sneller en effectiever bereik wat ik wil!’

‘Hele mooie en leerzame manier om te zien hoe de interactie met elkaar is en hoe wij op elkaar reageren en waarom’.

Hogeschool Inholland, Voor het HR Service Center team van 7 adviseurs en ondersteuners. 

Wat | teamtraining PersonalMapping tijdens teamdag.

 

Doel | Teamleden meer inzicht geven in zichzelf en in elkaar. Elkaar en elkaars kwaliteiten en voorkeuren beter te leren kennen. Deze kennis en inzichten vervolgens direct meenemen naar de middagsessie waar het gaat over werkverdeling, inrichting van nieuwe werkprocessen en hoe gesprekken met klanten effectiever te voeren.

Resultaat | Grotere verbondenheid en begrip in het team, waar eerder ‘eilandjes’ waren, ontstond nu meer een (h)echt team als geheel en begrip en waardering voor de verschillen.   

Reacties

‘De interactie met elkaar op de mat en daardoor direct de voorkeursstijlen te kunnen herkenen was heel leuk en leerzaam’

‘Heel bijzonder om terug te zien en horen wat het effect van mijn gedrag op anderen is, dat dat anders is dan ik had verwacht’.

‘Geleerd dat het effectiever is om iemand vanuit diens referentiekader te benaderen in plaats vanuit die van mij en hoe ik dat moet doen.’

Consultancy bedrijf in Amsterdam

Wat | Workshop PersonalMapping voor ruim 35 consultants tijdens teamdag met als vervolg een verdiepende sessie een paar maanden later.

Doel | leerzame invulling voor teamdag en plezier hebben met elkaar. Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van jonge en ambitieuze professionals.

Resultaat | Consultants zijn met inspiratie en handvatten voor betere samenwerking in hun projectteam de deur uitgaan.

Reacties   

‘Wat interessant om op zo’n manier naar collega’s te kijken’

‘Ik heb nu meer inzicht in mijn projectteam’

‘Leuke interactieve workshop, waarbij we lekker veel konden bewegen!’ 

‘We willen graag verder verdiepen en de onderliggende analyses bij de profielen zien’.

In de verdiepende sessie Teamtraining PersonalMapping met als thema ‘grenzen stellen’, in relatie tot de hoge werkdruk zijn we ingegaan op het bepalen van je eigen grens en hoe deze grens aan te geven. Dit hebben we gedaan middels theorie en praktische werkvormen op de vloermat van de Wereld van Verschil.

Reacties

‘Prettige informele setting’ ‘waardevol om zo de details in te gaan’

‘fijn om in kleine groepjes te werken’ en ‘een leuke toepassing op de relevante topic werkdruk’. 

GoldFiZh een jong dynamisch digital marketing bureau

Wat | teamontwikkeltraject met jonge professionals over een langere periode met PersonalMapping als basis en onderdeel van het traject.

Doel | Elkaar nog beter leren kennen en elkaars talent en gedragsstijl ontdekken. Inzicht en handvatten krijgen hoe onderling en met de klant de samenwerking en relatie te versterken.  In dit traject ligt de focus op de groei van de jonge professionals in hun persoonlijke leiderschap en profilering als professionals naar hun klanten toe. 

Resultaat | Door het uitspelen van praktijksituaties op de mat van de wereld van verschil is bewustwording van de invloed van het eigen gedrag gegroeid. De werkvormen geven veel praktische handvatten om de inzichten direct in de dagelijkse praktijk toe te passen en met elkaar te borgen.

Reacties

‘ontzettende leuke leerzame methode, modern en speels tegelijk’

‘Heel leerzaam dat we zo met op onze eigen praktijk afgestemde werkvormen met elkaar kunnen oefenen’

‘Heel interessant om op deze manier bewust te worden van mijn eigen gedrag en dat van anderen, dat is echt nieuw voor mij!’.

‘Ik vond het een hele leuke leerzame training om met mijn collega’s te doen. Ik heb veel over mijzelf maar ook over mijn collega’s  geleerd. We hebben elkaar echt op een hele andere manier leren kennen. Sommigen waardeer ik nu meer om hun aanpak. Dit moeten we vaker doen.’

Share This